Darmowa dostawa do Paczkomatu InPost dla wszystkich zamówień powyżej 50zł!

Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień Kurierskich powyżej 500zł!

Tel: T: 606 815 801

E-mail: E: m.wiosek@anb.com.pl

Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Zasady dotyczące zwrotów

Dział II

UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

Poniższe zapisy mają zastosowanie przy umowach zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221k.c. W zakresie nieuregulowanym odmiennie zastosowanie mają zapisy działu I WARUNKI OGÓLNE.

8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA 

8.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (listem poleconym dla celów dowodowych). Można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który dostępny jest tutaj (kliknij).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.2. Wydany towar ulega zwrotowi Sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.3. Zwrot powinien nastąpić do punktu sprzedaży Sprzedawcy lub do jego siedziby niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Odesłanie towaru może nastąpić pocztą lub firmą przewozową wybraną przez Kupującego.

Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej według taryfy wybranej przez siebie firmy.

8.4. Uiszczona Sprzedawcy płatność ulega zwrotowi Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia, zwrot płatności obejmuje koszty wysyłki w najtańszy zwykły sposób oferowany przez Kupującego.

8.5. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku:

 • zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 • zakupu towaru na portalach aukcyjnych.
   

8.6. Powyższe zapisy dotyczące ustawowego prawa odstąpienia stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu towar zgodny z umową, bez wad. W razie braku zgodności towaru z umową Kupującemu-konsumentowi przysługują uprawnienia reklamacyjne opisane w niniejszym rozdziale 9.

9.2. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

9.3. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło tą drogą).

9.4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.5. Kupujący udostępnia towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszt transportu reklamowanego towaru ponoszony jest przez firmę ANB Sp. z o.o. Sp. k. pod warunkiem że

a) transport zostanie zlecony przez firmę ANB Sp. z o.o. Sp. K. bądź

b) zostanie zlecony na nasz numer klienta w firmie kurierskiej Fedex (w tym przypadku prosimy o dodatkowy kontakt).

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy dokładnie określić miejsce, w którym reklamowany towar się znajduje oraz podać wybrany sposób transportu reklamowanego towaru do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia, że wada nie istnieje, bądź powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego/użytkownika, Kupujący zobowiązany jest pokryć Sprzedawcy koszty transportu.

9.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę lub wymianę;
 2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę lub wymianę w rozsądnym czasie
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

9.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o obniżeniu ceny.

9.8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

9.9. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy. Koszt transportu zwracanego towaru ponoszony jest przez Sprzedawcę pod warunkiem że:
a) koszty przesyłki nie przekraczają kosztów standardowej przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej , lub
b) transport zostanie zlecony przez firmę ANB Sp. z o.o. Sp. K. bądź zostanie zlecony na nasz numer klienta w firmie kurierskiej Fedex (w tym przypadku prosimy o kontakt z Naszymi Handlowcami).

9.10. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

9.11. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału dotyczące reklamacji stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

10. POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Sprzedający przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Potwierdzenie obejmuje:

a) tekst niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Zawieranej na Odległość z załącznikiem – wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanych jako załącznik do informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, oraz

b) paragon fiskalny wydawany jednocześnie z wydaniem towaru (w opakowaniu przesyłki).

Na życzenie Klienta – konsumenta zgłoszone najpóźniej w chwili złożenia zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, którą dołącza do wydawanego towaru.

 

11. WZÓR OŚWIADCZENIA

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Stosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 118 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-26
Bardzo dobrze
2023-06-15
Szybko, sprawnie, towar zgodny z opisem. Polecam
pixel